بازدیدکنندگان کل : 307356
زمان بارگذاری صفحه : 0/0469
» 
اساسنامه

مدیریت طراحی کلیه پروژه های عمرانی (راه و باند و ابنیه) , خدمات شهری شامل کشاورزی ایجاد و نگهداری فضای سبز (اعم از نظارت فنی و نگهداری) تأمین و نصب تجهیزات ترافیکی در سطح کشور 

مدیریت طراحی و اجرا و بهسازی و بازسازی بافت های فرسوده شهری مستقیم یا به صورت پیمانکاری از طرف سازمانها موسسات و دستگاههای ذیصلاح

مدیریت و اجرای عملیات خرید اراضی، تجمیع و آماده ساخت وساز

انجام امور بازرگانی داخلی و خارجی و خدمات مجاز متقابل تجاری با کشورهای خارج

مشارکت در سرمایه گذاری در امر نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده

خرید هر نوع سهم اوراق بهادار سرمایه گذاری در شرکتهای سهامی عام و خاص مرتبط با موضوع فعالیت در جهت نیل به اهداف شرکت

مشارکت و سرمایه گذاری با کلیه شرکتها جهت انجام فعالیت های مجاز مرتبط با موضوع شرکت