بازدیدکنندگان کل : 307354
زمان بارگذاری صفحه : 0/0625
» 
تاريخچه تاسيس

تاريخچه شركت:

شركت عمراني كاركنان شهرداري تهران كه 53% از سهام آن متعلق به سازمان بازنشستگي شهرداري تهران و 47% متعلق به شركت تعاوني كاركنان شهرداري تهران (شهريار) ميباشد در واقع سهامداران اصلي آن حدود شصت هزار نفر از بازنشستگان و پرسنل خدوم و زحمتكش شهرداري تهران بوده كه از اين نظر در ميان شركتها و سازمانهاي وابسته به شهرداري تهران بي نظير است. اين شركت از شركتهاي فعال در حوزه عمران شهري (راه و باند وابنيه)، ترافيكي و مبلمان شهري و در گستره كشوري بود كه عمده فعاليت آن در ارتباط با كلان شهر تهران ميباشد و در قالب مجري و عامل چهار (مدير طرح) با مناطق 22 گانه شهرداري تهران و سازمانها و شركتهاي تابعه فعاليت چشمگيري دارد.

اين شركت كه در واقع ادامه فعاليت شركت با سابقه و خوشنام «شركت عمران و توسعه شهرداري تهران» بوده در حوزه هاي عمراني، ترافيكي، خدمات شهري و نيز خريد اقلام و اجناس مورد نياز مناطق و سازمانها و شركتهاي شهرداري تهران منشأ خدمات شاياني در شهر تهران محسوب گرديده و يكي از شركتهاي شناخته شده در حوزه هاي مذكور به شمار مي رود.

موضوع فعاليت شركت :

 

1- مديريت طراحي و اجراي كليه پروژه هاي عمراني راه و باند و ابنيه، خدمات شهري شامل كشاورزي، ايجاد و نگهداري فضاي سبز (اعم از نظارت فني و نگهداري)، تأمين و نصب تجهيزات ترافيكي در سطح كشور

2- مديريت طراحي و اجرا و بهسازي و بازسازي بافت هاي فرسوده شهري

3- مديريت مستقيم يا به صورت پيمانكاري از طرف سازمانها، موسسات و دستگاههاي ذيصلاح و اجراي عمليات خريد اراضي تجميع و آماده ساخت و ساز

4- انجام امور بازرگاني داخلي و خا رجي و خدمات مجاز متقابل تجاري با كشورهاي خارجي

5- مشاركت در سرمايه گذاري در امر نوسازي و بهسازي بافت هاي فرسوده

6- مشاركت و سرمايه گذاري با كليه شركتها جهت انجام فعاليتهاي مجاز مرتبط با موضوع شركت

 

مناطق و سازمانهاي طرف قرارداد:

- تمامي مناطق 22 گانه شهرداري تهران

- سازمان بازنشستگي شهرداري تهران

- اداره كل رفاه، تعاون وخدمات اجتماعي شهرداري تهران

- اداره تشكيلات و آموزش شهرداري تهران

- اداره كل پشتيباني شهرداري تهران

- سازمان بهشت زهرا (س)

- شركت سرمايه گذاري شهر آتيه

- شهرداري اهواز

- شهرداري كرج

- سازمان تأمين اجتماعي و ...