بازدیدکنندگان کل : 307358
زمان بارگذاری صفحه : 0/0469
» 
سهامداران

 

سازمان بازنشستگي شهرداري تهران (53%)
 

شركت تعاوني توليدي و توزيعي كاركنان شهرداري تهران (شهريار) (43%)

شركت حمل و نقل كالاي تهران (پيك بادپا) (1%)

شركت خودرو سرويس شهر (1%)

شركت سرويس بيمه شهر (1%)