بازدیدکنندگان کل : 307361
زمان بارگذاری صفحه : 0/0469
» 
مدیر فني و عمراني

مسعود کولایی

لیسانس عمران
مدیر فني و عمراني

سوابق شغلي:

معاونت اجرایی شرکت جنرال مکانیک وابسته به بنیاد مستضعفان

سرپرست نظارت شرکت سرمایه گذاری بانک مسکن

مدیر پروژه در شرکت ملی و مهندسی ساختمان نفت ایران

مدیرعامل شرکت ساختمانی باورد

سرپرست سازه راس برج میلاد در شرکت بلند پایه

سرپرست دفتر فنی در شرکت ایران آروین