بازدیدکنندگان کل : 310942
زمان بارگذاری صفحه : 0/0469
» 
مدیر امور قراردادها

 

بهروز کیوان

ليسانس مهندسی عمران
مدیر امور قراردادها

سوابق شغلي:

 مدیر امور قراردادهای شرکت های فنی و مهندسی

سرپرست کارگاه در پروژه های پالایشگاهی فازهای 20 و 21 پارس جنوبی(عسلویه)

 سرپرست کارگاه پروژه های گازرسانی 

سرپرست کارگاه پروژه های آبرسانی