آغاز اسکان نودانشجویان شهید بهشتی درخوابگاه‌ها

دانشجویان روزانه غیر بومی مقطع کارشناسی جدیدالورود متقاضی استفاده از خوابگاه برای نیم سال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲ دانشگاه شهید بهشتی از امروز می‌توانند در اتاق‌های خود اسکان داشته باشند.

آغاز اسکان نودانشجویان شهید بهشتی درخوابگاه‌ها

به گزارش گروه دانشگاه شرکت عمرانی کارکنان، دانشگاه شهید بهشتی اعلام کرد؛ دانشجویان روزانه غیر بومی مقطع کارشناسی جدیدالورود متقاضی استفاده از خوابگاه برای نیم سال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲ این دانشگاه که در هنگام پذیرش غیر حضوری درخواست خود را ارائه کرده‌اند، از امروز ۲۲ مهر ماه می‌توانند به خوابگاه‌های خود مراجعه کنند. * آخرین مهلت تحویل خوابگاه تا ۳۰مهرماه است طبق تاکید معاونت دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی، در صورتی که دانشجویان روزانه غیر بومی مقطع کارشناسی جدیدالورود این دانشگاه تا تاریخ ۳۰ مهر ماه به خوابگاه برای تحویل اتاق مراجعه نکنند، این موضوع به منزله انصراف از اسکان خوابگاه تلقی و فضای در نظر گرفته شده و اتاق مورد نظر به سایر متقاضیان اختصاص داده خواهد شد. همچنین در صورت عدم ثبت نام آموزشی از سوی دانشجویان روزانه غیر بومی مقطع کارشناسی جدیدالورود، حذف ترم، مرخصی تحصیلی یا عدم حضور مستمر در خوابگاه ضمن احتساب اجاره بهاء کامل ترم، امکان ادامه سکونت میسر نبوده و دانشجو ملزم به تخلیه خوابگاه است. دانشجویان روزانه غیر بومی مقطع کارشناسی جدیدالورود دانشگاه شهید بهشتی برای پرداخت اجاره بهاء خوابگاه به اطلاعیه‌های مندرج در خوابگاه مربوطه توجه وحداکثر تا تاریخ ۱۴ آبان نسبت به پرداخت اجاره بهاء اقدام و از پرداخت به دیگر حساب ها خودداری کنند. بدیهی است در صورت واریز به دیگر حساب‌ها امکان استرداد میسر نخواهد بود. طبق تاکید این دانشگاه، تامین لوازم شخصی از جمله تشک، پتو بر عهده شخص دانشجو است. پایان پیام/

دیدگاهتان را بنویسید