اظهارات مجری من‌و‌تو درباره هدف اصلی حرکت زن زندگی آزادی

مجری من و تو درباره هدف اصلی حرکت زن زندگی آزادی اعلام کرد:خواهان روزی هستم که کلماتی مثل ناموس و غیرت مفهوم خودشان را از دست بدهند!

اظهارات مجری من‌و‌تو درباره هدف اصلی حرکت زن زندگی آزادی

فارس پلاس؛ دیگر رسانه‌ها – مجری من و تو درباره هدف اصلی حرکت زن زندگی آزادی اعلام کرد:خواهان روزی هستم که کلماتی مثل ناموس و غیرت مفهوم خودشان را از دست بدهند!  

دیدگاهتان را بنویسید