اعمال تحریم‌های آمریکا علیه یک شرکت قرقیزستان

شرکت قرقیزستانی« Tro.Ya» به دلیل حمایت از صنایع دفاعی روسیه از سوی آمریکا تحریم‌ شد.

اعمال تحریم‌های آمریکا علیه یک شرکت قرقیزستان

به گزارش خبرنگار شرکت عمرانی کارکنان در بیشکک، شرکت قرقیزستانی« Tro.Ya» به دلیل حمایت از صنایع دفاعی روسیه از سوی  آمریکا تحریم شد. در مجموع 71 شرکت، 69 شرکت از روسیه و یک شرکت از قرقیزستان و ارمنستان در لیست تحریم‌های آمریکا قرار گرفتند. حوزه کاری این شرکت شامل تامین قطعات الکترونیکی، اتوماسیون صنعتی، تجهیزات ناوبری، قطعات مخابراتی است. تاکنون تعدادی از کشورهای آسیای مرکزی به دلیل کمک به روسیه مورد تحریم آمریکا قرار گرفته اند. پایان پیام/

دیدگاهتان را بنویسید