ببینید | اولین تصاویر از دیده شدن شهاب سنگ در آسمان ایران

شب گذشته شهاب سنگی در آسمان غرب ایران و کشورهای عراق، کویت و عربستان مشاهده شد که حواشی زیادی را ایجاد کرد. در ادامه تصاویری از این شهاب سنگ مشاهده می کنید. / چندثانیه

ببینید | اولین تصاویر از دیده شدن شهاب سنگ در آسمان ایران

دیدگاهتان را بنویسید