ببینید | ترس مردم لندن از جولان اسب‌های زخمی در خیابان‌های کاخ باکینهام

پنج راس اسب متعلق به واحد سوار نظام سلطنتی که گفته شده هنگام تمرین فرار کرده اند، در خیابان‌های مرکز لندن در برخورد با خودروهای عبوری زخمی شدند و رهگذران را در قلب سیاسی لندن حیرت زده کردند. عکس‌ها و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد این اسب‌ها با زین و لجام که یکی از آن‌ها غرق خون است سراسیمه در خیابان‌های شلوغ اطراف کاخ باکینهام به این سو آن سو می‌دوند و موجب نگرانی مردم از بیم برخورد با آنان شده است. گفته شده یکی از این اسب‌ها پس از پرتاب سوار خود هنگام تمرین پا به فرار گذاشته اند و چهار اسب دیگر هم رم کردند.

ببینید | ترس مردم لندن از جولان اسب‌های زخمی در خیابان‌های کاخ باکینهام

دیدگاهتان را بنویسید