ببینید | تمرین حفظ قرآن دو کودک فلسطینی در خرابه‌ای در غزه

تمرین حفظ قرآن دو کودک فلسطینی در خرابه‌ای که از منزل آنها در غزه باقیمانده، با توجه گسترده کاربران شبکه های اجتماعی مواجه شده است. منبع: ایران تایمز – جهان

ببینید | تمرین حفظ قرآن دو کودک فلسطینی در خرابه‌ای در غزه

دیدگاهتان را بنویسید