بررسی روند انتشار بیماری در شبکه‌های چند لایه توسط محققان دانشگاه تربیت مدرس

پژوهشگران گروه ریاضی کاربردی دانشگاه تربیت مدرس طی پژوهشی با استفاده از شبکه چندلایه، چگونگی تأثیر طرز تفکر و تعامل افراد جامعه در مورد واکسیناسیون بر انتشار بیماری را بررسی کردند.

بررسی روند انتشار بیماری در شبکه‌های چند لایه توسط محققان دانشگاه تربیت مدرس

به گزارش گروه دانشگاه شرکت عمرانی کارکنان به نقل از روابط عمومی دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشگران گروه ریاضی کاربردی دانشگاه تربیت مدرس طی پژوهشی با استفاده از شبکه چندلایه، چگونگی تأثیر طرز تفکر و تعامل افراد جامعه در مورد واکسیناسیون بر انتشار بیماری را بررسی کردند. هاله عشاقی درباره طرح تحقیقاتی خود گفت: امروزه ثابت شده است که شبکه‌ها ابزاری مفید برای مدل سازی انواع سیستم‌های پیچیده در حوزه‌های مختلف از جمله سیستم‌های طبیعی، اجتماعی، بیولوژیکی و تکنولوژیکی هستند. بیشتر مطالعات صورت گرفته بر تحلیل شبکه‌های ساده متمرکز بوده است. درحالی که شبکه‌های پیچیده واقعی ناهمگن بوده و گره‌ها و یال‌ها انواع مختلفی را شامل می‌شوند که به هم متصل هستند و بسیاری از وابستگی بین اجزا توسط شبکه‌های تک لایه قابل تفهمیم نمی‌باشد. وی افزود: بدین منظور، برای توضیح این منبع پیچیدگی، به یک چارچوب کلی‌تری نیاز است که در آن شبکه‌های مختلف با یکدیگر تعامل و تکامل داشته باشند. این نوع شبکه‌ها به عنوان شبکه‌های چندلایه شناخته می‌شوند که باهدف ارائه الگو برای مدل‌سازی شبکه‌های پیچیده دنیای واقعی معرفی شده‌اند. عشاقی اضافه کرد: یکی از چالش‌هایی که امروزه در مدل سازی شیوع بیماری‌های همه‌گیر وجود دارد، توسعه روش‌هایی برای کنترل انتقال بیماری است. ازآنجایی که روند انتشار بعضی از بیماری‌ها وابسته به واکسیناسیون است، ازاین رو طرز تفکر افراد جامعه در مورد دریافت واکسن و عدم دریافت واکسن می‌تواند در روند انتقال بیماری نقش داشته باشد؛ لذا هدف از این تحقیق این است با استفاده از شبکه چندلایه که در یک لایه نحوه انتقال بیماری بین افراد و در لایه دیگر نحوه طرز تفکر افراد جامعه در مورد واکسیناسیون است را مورد بررسی قرار دهیم که چگونه طرز تفکر و تبادل دیدگاه افراد جامعه در مورد واکسیناسیون بر انتشار بیماری در جمعیتی که در تعامل هستند تأثیر می‌گذارد. گفتنی است این پژوهش در قالب پایان‌نامه کارشناسی ارشد هاله عشاقی با راهنمایی یوسف جمالی عضو هیأت علمی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه انجام شد. پایان پیام/

دیدگاهتان را بنویسید