ترکمنستان میزبان کنفرانس بین‌المللی صلح و دوستی در خزر

در منطقه ملی گردشگری «آوازه» ترکمنستان کنفرانس بین‌المللی با نام «خزر؛ دریای صلح و دوستی» برگزار می‌شود.

ترکمنستان میزبان کنفرانس بین‌المللی صلح و دوستی در خزر

به گزارش خبرنگار شرکت عمرانی کارکنان در دوشنبه، به میزبانی ترکمنستان و مشارکت ریاست وزارت محیط زیست این کشور و نمایندگان ماموریت‌های دیپلماتیک ایران، آذربایجان، قزاقستان، روسیه، گرجستان و رومانی کنفرانسی با موضوع دریای خزر – دریای صلح و دوستی، برگزار می‌شود. به نمایندگی از جوامع بین‌المللی در این کنفرانس نمایندگان سازمان ملل متحد، سازمان بین‌المللی مهاجرت، مرکز سازمان امنیت و همکاری اروپا در عشق آباد، اداره همکاری‌های بین‌المللی آلمان، کمیسیون بین‌دولتی اقیانوس‌شناسی یونسکو، موسسه بین‌المللی حقوق دریاها و موسسه بین‌المللی اقیانوس، شرکت می‌کنند. این کنفرانس در منطقه ملی گردشگری «آوازه» ترکمنستان برپا می‌شود و به روز جهانی دریای خزر اختصاص دارد. هر ساله در 12 آگوست جشن گرفته می‌شود که در سال 2006 پنج کشور ساحلی دریای خزر – ترکمنستان، ایران، روسیه، قزاقستان و آذربایجان – کنوانسیون تهران در مورد حفاظت از محیط زیست دریایی را تصویب کردند. شرکت‌کنندگان این کنفرانس موضوعات مهم تعامل بیشتر کشورهای منطقه در بخش دریای خزر از جمله در زمینه‌های زیست محیطی، ژئواستراتژیک، اقتصادی و حمل و نقل را بررسی خواهند کرد. شایان ذکر است که به ابتکار ترکمنستان و زیر نظر سازمان ملل، از سال 2012 همایش محیط زیست خزر و از سال 2019 همایش اقتصادی خزر، برگزار می‌شوند. پایان پیام/ح

دیدگاهتان را بنویسید