حکم جدید کمیته وضعیت علیه استقلال

باشگاه استقلال تهران در پی شکایت مرتضی ذبیحی از سوی کمیته وضعیت جریمه شد.

حکم جدید کمیته وضعیت علیه استقلال

به گزارش شرکت عمرانی کارکنان، کمیته وضعیت بازیکنان آرای جدید خود را درباره پرونده های مطروحه صادر کرد که به شرح زیر است: «با توجه به شکایت مهدی نیایش پور از باشگاه استقلال ملاثانی، این باشگاه به پرداخت مبلغ 6 میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 130 میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. *در پی شکایت مهدی ایزدی از باشگاه مس شهربابک، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و 200 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 26 میلیون و 160 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. *در پرونده شکایت بهزاد سلطانی از باشگاه شهرداری آستارا، این باشگاه به پرداخت مبلغ 4 میلیارد و 475 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 97 میلیون و 555 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. *با توجه به شکایت میلاد غریبی از باشگاه خیبر خرم آباد، این باشگاه به پرداخت مبلغ 3 میلیارد و 500 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 76 میلیون و 300 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید. *در پرونده شکایت مرتضی ذبیحی از باشگاه استقلال تهران، این باشگاه به پرداخت مبلغ 500 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 10 میلیون و 900 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.» پایان پیام/

دیدگاهتان را بنویسید