خبر خوب| تماشای یک اثر بی‌نقص هنری در «خوی»/ آن‌ها که حالشان خریدنی است

آخرهای اسفند که می‌شود، آدم‌ها دلشان غنج می‌زند برای نو شدن و دوباره شروع کردن و کام دل و دهان شیرین کردن. خیلی‌ها لباس نو می‌خرند، بعضی‌ها خانه می‌تکانند و غبار از سر و روی خانه و کاشانه می‌زدایند. عده‌ای اما پا فراتر می‌گذارند و با کمک و یاری به آدم‌های غریبه، شیرینی سال نو را به آن‌ها می‌چشانند. در این میان ما هم تلاش می‌کنیم خبرهای خوب را برایتان شفاف و دقیق بگوییم. پس بی‌حرف پیش این شما و این خبرهای خوب آخر سالی ما.

خبر خوب| تماشای یک اثر بی‌نقص هنری در «خوی»/ آن‌ها که حالشان خریدنی است

گروه خبر خوب:  آخرهای اسفند که می‌شود، آدم‌ها دلشان غنج می‌زند برای نو شدن و دوباره شروع کردن و کام دل و دهان، شیرین کردن. خیلی‌ها لباس نو می‌خرند، بعضی‌ها خانه می‌تکانند و غبار از سر و روی خانه و کاشانه می‌زدایند. عده‌ای اما پا فراتر می‌گذارند و با کمک و یاری به آدم‌های غریبه، شیرینی سال نو را به آنها می‌چشانند. در این میان ما هم تلاش  می‌کنیم  خبرهای خوب در هیاهوی آخر سال گم نشود و آنها را برایتان شفاف و دقیق بگوییم. پس بی حرف پیش این شما و این خبرهای خوب آخر سالی ما.  

دیدگاهتان را بنویسید