روزنامه‌ اعتماد مجرم شناخته شد

هیأت منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی مدیر مسؤول روزنامه اعتماد را با اکثریت آرا مجرم شناخت.

روزنامه‌ اعتماد مجرم شناخته شد

به گزارش خبرنگار قضائی شرکت عمرانی کارکنان، اکبر نصراللهی سخنگوی هیئت منصفه گفت:اتهام‌های بهروز بهروزی  نشر اکاذیب و تخلف از مفاد بند ۴ مصوبه ۲۹۸ شورای امنیت ملی موضوع تبصره دو ماده پنج قانون مطبوعات  در ص ۹ روزنامه مورخ ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ بود که هیات منصفه پس از شنیدن دفاعیات متهم با اکثریت آراء در موضوع اتهام وی را مجرم دانست و نیز ایشان را با اکثریت آراء مستحق تخفیف ندانست.   سخنگوی هیئت منصفه افزود: بهروزی مدعی شد از مصوبه شورای امنیت ملی خبر نداشت و به ایشان  ابلاغ نشده است در مقابل برخی اعضای  هیات نظارت یادآوری کردند مصوبه های شورای  امنیت ملی  از طریق معاونت مطبوعاتی  به رسانه‌ها ابلاغ می‌شود و مدیر مسئول اعتماد هم در اظهارات‌شان به موارد قبلی تعامل با بخش‌های مسئول،اشاره کرده است. رای دادگاه رسیدگی به شکایت هیات نظارت  بر مطبوعات  در مورد پرونده اتهام‌های روزنامه اعتماد که به ریاست قاضی کریمی در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک  برگزار شد ، متعاقبا صادر خواهد شد. گفتنی است، آخرین حکم  دادگاه در مورد پرونده قبلی متهم ،  یک سال ممنوعیت از فعالیت مطبوعاتی بود که با  اعتراض وی، پرونده در دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است. پایان پیام/  

دیدگاهتان را بنویسید