روشنفکر حقیقی از زبان دکتر علی شریعتی+فیلم

شریعتی معتقد است صرف فیلسوف یا درس خوانده بودن کسی را روشنفکر نمی‌کند؛ بلکه روشنفکر کسی است که بتواند جامعه و زمانه خود را فهم کند.

روشنفکر حقیقی از زبان دکتر علی شریعتی+فیلم

به گزارش خبرنگار حوزه اندیشه شرکت عمرانی کارکنان، مرحوم علی شریعتی را باید به عنوان یکی از جدی‌ترین اندیشمندان حوزه علوم انسانی کشور دانست که با کتب و سخنان خود توانست تأثیرات قابل توجهی بر جامعه ما بالاخص جوانان و دانشجویان داشته باشد. در گفتاری که صوت آن را خواهید شنید، دکتر علی شریعتی تصویری روشن و البته خاص از روشنفکر واقعی ارائه می‌کند و بیان می‌دارد صرف فیلسوف یا درس خوانده بودن کسی را روشنفکر نمی‌کند؛ بلکه روشنفکر کسی است که بتواند جامعه و زمانه خود را فهم کند. شریعتی درک مسئولیت از سوی روشنفکران وظیفه‌ای می‌داند که حتما باید لحاظ شود.

دیدگاهتان را بنویسید