بایگانی دسته: اخبار اندیشه

نقد شهید مطهری به نسبیت اخلاقی علامه طباطبایی / از نظر مطهری دیدگاه علامه سر از نسبیت در می‌آورد و حد یقفی نخواهد داشت

هم‌نسل‌های من از شهید مطهری دین‌داری و مسلمانی خود را آموختند/ شهید مطهری سعی کردند از جاودانگی اخلاق دفاع کنند / برای محکم‌کاری در اخلاق و بتن ‌آرمه کردن ارزش‌های اخلاقی، احساس کردند که با علامه همراهی نکنند / از نظر حضرات، اخلاق عبارت است از قواعدی که انسان‌ها وضع می‌کنند /
گمان شهید مطهری این بود که دیدگاه علامه سر از نسبیت در می‌آورد و حد یقفی نخواهد داشت

نقد شهید مطهری به نسبیت اخلاقی علامه طباطبایی / از نظر مطهری دیدگاه علامه سر از نسبیت در می‌آورد و حد یقفی نخواهد داشت

ادامه‌ی خواندن

درگیری دانش آموزان با معلمان ارزشی؛ مرغ یک پا دارد

تاکید مسئولان بر جنگ روایت‌ها موجب شده که معلمان ارزشی در کلاس‌های درس نسبت به واقعیت‌ها بی اعتنایی ورزیده و حتی آن‌ها را کتمان نمایند. این در حالی‌است که دانش آموزان با مقایسه وضعیت امروز ایران با پیشرفت‌های سایر کشورها نارسایی‌های حوزه حکم‌رانی را لمس کرده و نسبت به آن‌ها منتقد هستند. در یک کلام اگر معلمان ارزشی می‌خواهند از کابوس کلاس‌های این روزها رهایی یابند باید بیش از روایت‌ها بر واقعیت‌ها تکیه نمایند.

درگیری دانش آموزان با معلمان ارزشی؛ مرغ یک پا دارد

ادامه‌ی خواندن

جلوه های تعارض منافع در قوه قضائیه / ارجاع گزینشی، آسیب جدی در رسیدگی به پرونده های ملی

تفکیک دقیق مراحل دادرسی از یکدیگر و تمایز مقامات قضایی و حدود اختیارات آنها در هر یک از این مراحل و تعریف نقش های کنترل کننده میان آنها تماماً با هدف تضمین استقلال و بی‌طرفی این مقامات تعریف شده است.  اهمیت ارجاع گزینشی ناشی از آن است که همه این اهداف را بی اثر می‌کند؛ به عبارت دیگر ارجاع گزینشی موجب می‌شود تفکیک دقیق مراحل دادرسی تحت تاثیر نقض تعارض منافع بی اثر شود

جلوه های تعارض منافع در قوه قضائیه /  ارجاع گزینشی، آسیب جدی در رسیدگی به پرونده های ملی

ادامه‌ی خواندن

 چرا در شرایط جنگی گشت ارشاد بازگشت؟

جمهوری اسلامی یک نظام سیاسی استثنایی است بنابراین از منطقی متفاوت در حکم‌رانی پیروی می‌کند. لذا عجیب نیست اگر در شرایط بحرانی دست به اقداماتی زند که با سرمشق متعارف سیاست‌ورزی بیگانه باشد.

 چرا در شرایط جنگی گشت ارشاد بازگشت؟

ادامه‌ی خواندن