بایگانی دسته: دفاتر منطقه ای

میرضیایف: صنعت ازبکستان در سال جاری 14 درصد رشد خواهد کرد

رئیس جمهور ازبکستان با اشاره به برنامه توسعه صنایع و افزایش سرمایه گذاری‌ها در این کشور گفت: بخش صنعت در سال جاری 14 درصد رشد خواهد کرد.

میرضیایف: صنعت ازبکستان در سال جاری 14 درصد رشد خواهد کرد

ادامه‌ی خواندن