بایگانی دسته: یادداشت

گنبد آهنین آن روزها و این روزها!

درگیری‌های نظامی چند سال گذشته میان نیروهای مقاومت و ارتش اسرائیل و مخصوصاً درگیری‌های اخیر نشان داد گنبد آهنین برای مقابله با موشک‌های شلیک شده از سوی نیروهای مقاومت، کارآمدی چندانی ندارد.

گنبد آهنین آن روزها و این روزها!

ادامه‌ی خواندن

سخنی با مولوی عبدالحمید

آیا عبدالمالک ریگی از دست پرورده‌های مسجد و مدرسه شما نبود و آیا تا مرفق دستش به خون مردم مظلوم آغشته نگردید؟ آیا دنباله‌های همان جانی شرور خون بهترین های فرزندان این ملت را به جرم حافظ امنیت بودن مقابل همان مسجد نریختند؟

سخنی با مولوی عبدالحمید

ادامه‌ی خواندن