بایگانی دسته: یادداشت

سخنی با مولوی عبدالحمید

آیا عبدالمالک ریگی از دست پرورده‌های مسجد و مدرسه شما نبود و آیا تا مرفق دستش به خون مردم مظلوم آغشته نگردید؟ آیا دنباله‌های همان جانی شرور خون بهترین های فرزندان این ملت را به جرم حافظ امنیت بودن مقابل همان مسجد نریختند؟

سخنی با مولوی عبدالحمید

ادامه‌ی خواندن