بازدیدکنندگان کل : 301821
زمان بارگذاری صفحه : 0/0469
» 
معاونت مالي و اداري

زهرا راستاد

ليسانس حسابداري
معاون مالي و اداري

سوابق شغلي:


 رئيس حسابداري ساعت سازي تيك تاك (2 سال)
 رئيس حسابداري شركت پخش كتاب ايران
(3 سال)
 مديرمالي شركت لوله و پروفيل آمل (1 سال)
 مديرمالي شركت نسران (5 سال)
 مديرمالي و قائم مقام ذيحساب شركت عمران و توسعه شهرداري تهران (3 سال)
 مديرمالي شركت عمراني كاركنان شهرداري تهران
(3 سال)