بازدیدکنندگان کل : 298224
زمان بارگذاری صفحه : 1/7185
» 
معاون اجرايي و هماهنگي امور مناطق

كوروش كلانتري

ليسانس كشاورزي
معاون اجرايي و هماهنگي امور مناطق

سوابق شغلي:

 بازرس كميسيون تجديد نظر 20 (ساماندهي) شوراي اسلامي شهر تهران (4 سال)

دبير كميسيون تجديد نظر باغات شهر تهران (2سال)

 ناظر فضاي سبز سازمان پاركها و فضاي سبز (يك سال)

 معاون ناحيه 4 شهرداري منطقه 5 (يك سال)

معاون املاك منطقه 5 (يك سال)

 مدير املاك شركت عمران و توسعه شهرداري تهران (يك سال)

مدير پروژه باشگاه رفاهي كاركنان شهرداري تهران (مراد آباد) (3 سال)

 مشاور و مدير املاك شركت عمراني كاركنان شهرداري تهران ( يك سال)

 مدير هماهنگي مناطق شركت عمراني كاركنان شهرداري تهران (2 سال)

 مدير پروژه سايت شهر ورزش و شهربازي بوستان ولايت