بازدیدکنندگان کل : 307353
زمان بارگذاری صفحه : 2/0625
» 
مدیر اجرايي و هماهنگي امور مناطق

 

محمد جعفری مجد

ليسانس مدیریت دولتی
مدیر اجرايي و هماهنگي امور مناطق

سوابق شغلي:

 عضو هیئت مدیره انجمن پیمانکاران عمرانی استان مرکزی

عضو کمسیون تخصصی عمران اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان مرکزی

 مشاور عمرانی مدیرعامل تعاونی مسکن وزارت کشور

مدیرعامل شرکت ساختمانی قدرساز

مدیر پروژه شرکت تعاونی مسکن وزارت کشور در پروژه مجتمع سیمرغ اسلامشهر