هوای کلانشهر مشهد قابل قبول است

میانگین شاخص کیفیت هوای مشهد (۲۴ ساعت گذشته) نشانگر هوای قابل قبول با عدد ۹۳ است و شاخص کنونی هوای این کلانشهر (یک تا ۲ ساعت گذشته) نیز با عدد ۱۰۰ نشان از همان وضعیت است .

هوای کلانشهر مشهد قابل قبول است

به گزارش شرکت عمرانی کارکنان از مشهد، میانگین شاخص کیفیت هوای مشهد (۲۴ ساعت گذشته) نشانگر هوای قابل قبول با عدد ۹۳ است و شاخص کنونی هوای این کلانشهر (یک تا ۲ ساعت گذشته) نیز با عدد ۱۰۰ نشان از همان وضعیت است . هم اکنون کیفیت هوای مناطق سرافرازان، مفتح، امامیه، الهیه، لشگر، چمن ، آوینی  و رسالت در شرایط ناسالم قرار گرفته است . شایسته است شهروندان مشهدی با کاهش رفت و آمدهای غیرضروری، نقش موثر خود را در بهبود کیفیت هوای این کلانشهر ایفا کنند. پایان پیام/ 

دیدگاهتان را بنویسید