بایگانی دسته: اصفهان

نذر پدری که 22 پزشک به جامعه تحویل داد

دکتر منصور ناظم بیش از ۵۵ سال سابقه طبابت دارد، او در همه دوران تحصیل رتبه نخست بود، برای وفای به عهد و نذر پدرش حاج میرزا حسین ناظم، رشته پزشکی را انتخاب کرد.

نذر پدری که 22 پزشک به جامعه تحویل داد

ادامه‌ی خواندن

نمایش قالی‌های فاخر شهر اصفهان درهنرستان هنرهای زیبای اصفهان + فیلم

مکتب اصفهان از دوره های درخشان در تاریخ، فرهنگ و هنر ایران است. در این دوره هنرهای ایرانی از قبیل: خطاطی، نقاشی، فرش، معماری، منسوجات و دیگر صنایع ظریفه به اوج تکامل و تعالی خود در تمامی زمینه‌ها رسید. هنر فرش‌بافی در این دوره مانند دیگر هنرها به بالاترین مرحله شکوه و زیبایی خود در طرح و نقش رسید. طرح های باشکوه در این دوره به همت و تلاش طراحان بی نظیری تهیه می شد و سرانجام با هنرنمایی بافندگان بر متن و زمینه فرش به جلوه در می آمد.

نمایش قالی‌های فاخر شهر اصفهان درهنرستان هنرهای زیبای اصفهان + فیلم

ادامه‌ی خواندن